ปราสาทฮิเมะจิ [ Himeji Castle]

เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทฮิเมะจิเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของปราสาทญี่ปุ่น ด้วยมีลักษณะสถาปัตยกรรมและยุทโธปกรณ์ครบตามแบบของปราสาทญี่ปุ่น ทั้งฐานหินสูง กำแพงสีขาว ทางเดินเข้าไปในปราสาทสลับซับซ้อน เพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้บุกรุกเข้าถึงโดยง่าย ปราสาทฮิเมะจิ มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี จึงได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 
การเดินทาง หากเดินทางจากสถานีชินโอซาก้า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  อ่านต่อ >>

Comment

Comment:

Tweet