มาตรัง เที่ยวไหนดี???

posted on 31 Aug 2017 13:30 by candytreez in travel directory Travel

ตรัง เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และคงความเป็นเมืองเก่าอยู่มาก สังเกตจากรูปทรงบ้านที่ได้พบเห็นยังคงเป็นแบบสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชาวจังหวัดตรังที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์บ้านเก่า จึงทำให้ยังสามารถพบเห็นอยู่มาก

สถานที่ท่องเที่ยวในตรัง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตั้งอยู่ที่หาดฉางหลาง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อย่างเช่น  บ่อน้ำร้อนควนแคง, เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะมุก, หาดเจ้าไหม ,หาดฉางหลาง,หาดปากเมง,หาดหยงหลิง ,หาดสั้น  เป็นต้น

เกาะมุก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะในจังหวัดตรัง มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่บนเกาะ  มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ำมรกต 1 ใน  Unseen Thailand และมีจุดดำน้ำที่สวยงามอย่างถ้าใหญ่ ถ้ำเสือ อีกด้วย...อ่านต่อ>>

Comment

Comment:

Tweet