จังหวัดโอกินาว่า ด้วยสภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดโอกินาว่าจะมีลักษณะสภาพอากาศอบอุ่นเกือบทั้งปีซึ่งในช่วงฤดูหนาวคือเดือนมกราคม, เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม แต่ก็มีสภาพอากาศที่อบอุ่น ไม่หนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ไม่เกิน 14องศา ทำให้โอกินาว่า เป็นเมืองที่ชาวญี่ปุ่นเอาไว้หลีกหนีความหนาวเย็น เพราะโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปท่องเที่ยวที่โอกินาว่า คือช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม อ่านต่อ >>

edit @ 7 Sep 2017 10:56:10 by CandytreeZ

Comment

Comment:

Tweet