ซาปา [Sa Pa] เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยว ถ่ายรูปนาขั้นบันได ซึ่งเป็นจุดขายของซาปา อีกจุดที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันคือการได้ยืน ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนาม เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน แบบอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดคือ ไปถ่ายรูป โบสถ์คาทอลิก อ่านต่อ>>

 

       

Comment

Comment:

Tweet